CO ROBIMY?

Zakres czynności PRZETARG NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ:
Postępowanie przetargowe obejmuje następujące czynności:
  • Opracowanie listy potencjalnych Wykonawców i przedstawienie Inwestorowi do zatwierdzenia;
  • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w oparciu o dokumentację przekazaną przez Inwestora na wyłonienie Generalnego Wykonawcy oraz projektu umowy na wykonanie robót budowlanych;
  • Rozesłanie przygotowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami po akceptacji przez Inwestora do oferentów;
  • Zarządzanie przepływem informacji w postępowaniu przetargowym;
  • Zebranie ofert od wykonawców;
  • Analiza zgłoszonych ofert oraz rekomendacja Inwestorowi wykonawców do dalszego postępowania przetargowego;
  • Negocjacje z wybranymi oferentami w celu optymalizacji wartości oferty;
  • Rekomendacja Inwestorowi Generalnego Wykonawcy;
  • Udział w ostatecznej weryfikacji zapisów umowy oraz przy podpisywaniu umowy z Generalnym Wykonawcą;
(c) KB Poznań Sp. z o.o. Strona główna Misja Co robimy Wybrane realizacje Kontakt