CO ROBIMY?

Zakres czynności PRZETARG NA PROJEKTANTA:
Postępowanie przetargowe obejmuje następujące czynności:
 • Opracowanie listy potencjalnych Projektantów i przedstawienie Inwestorowi do zatwierdzenia;
 • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w oparciu
 • o dokumentację przekazaną przez Inwestora na wyłonienie Projektanta oraz projektu umowy między Inwestorem a Projektantem;
 • Rozesłanie przygotowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami po akceptacji przez Inwestora do oferentów;
 • Zarządzanie przepływem informacji w postępowaniu przetargowym;
 • Zebranie ofert od Projektantów;
 • Analiza zgłoszonych ofert oraz rekomendacja Inwestorowi Projektantów do dalszego postępowania przetargowego;
 • Negocjacje z wybranymi oferentami w celu optymalizacji wartości oferty;
 • Rekomendacja Inwestorowi Projektanta;
 • Udział w ostatecznej weryfikacji zapisów umowy oraz przy podpisywaniu umowy z Projektantem;
 • Wykonanie i przekazanie Inwestorowi protokołu z realizacji procedury przetargowej;
Postępowanie przetargowe ma na celu:
 • Wybór Projektanta zadania inwestycyjnego
 • Podpisanie umowy z Projektantem
(c) KB Poznań Sp. z o.o. Strona główna Misja Co robimy Wybrane realizacje Kontakt